VYLOSOVANÍ VÝHERCI

11.01.2016 15:36

Děkujeme našim čtenářům za vyplnění dotazníku a jejich cenné názory. Vylosováni byli čtenáři s následujícím číslem průkazky:

1. místo - knižní poukázka - čtenář. č.p. 1167
2. místo - sladká odměna - čtenář. č.p. 795
3. místo - sladká odměna - čtenář. č.p. 1346

Všem vylosovaným gratulujeme a prosíme, aby si své odměny vyzvedli v Městské knihovně Kunovice, Panská 24, 686 04 Kunovice