Knihovna ponese jméno Fanka Jilíka

14.09.2020 15:53

Na svém srpnovém zasedání schválili členové Zastupitelstva města Kunovice mimo jiné také změnu názvu Městské knihovny Kunovice. Ta se bude napříště jmenovat Knihovna Fanka Jilíka. Stane se tak v rámci připomínky 135. výročí založení první kunovické knihovny určené veřejnosti. Formálně se jednalo o spolkovou knihovnu, jejíž vznik inicioval čtenářský spolek pod patronací Občanské besedy, jež v Kunovicích působila. Toto výročí připomíná i letošní květnové vydání městského zpravodaje Kunovjan

A proč bude knihovna v Kunovicích napříště spojena se jménem Fanka Jilíka? Zkrátka proto, že spojení Fanka Jilíka s knihami, literaturou i Kunovicemi je natolik příznačné, že se snad ani jiné řešení nemohlo najít. Celý svůj život zasvětil knihám, literatuře, kultuře a především Kunovicím: v Kunovicích se narodil, žil i zemřel (1914-1994), o Kunovicích a Kunovjanech psal a ve svých dílech podává dobové svědectví o životě ve své rodné obci, jemuž neschází charakter uměleckého díla.

 

Fanek Jilík vstoupil do literatury v roce 1945. Na svou básnickou prvotinu navázal pracemi beletristickými, povídkovou knihou Děcka, romány Bosá léta a Komu se zelení, v nichž vylíčil život v Kunovicích v době svého dětství a mládí, a románem Hesla na vratech, v němž zaujal kritický postoj k násilnému združstevňování. Všechna tato díla jsou jmenovitě situována do Kunovic a je tedy jedním z mála spisovatelů, jejichž beletristické dílo má vedle své stránky umělecké i význam jako trvalý dokument života obce. Vedle toho v regionálních periodikách publikoval desítky fejetonů, povídek a dalších článků s tématem zejména lidové kultury. V této souvislosti je třeba připomenout také jeho seriál „Kunovský rok“, který vycházel na pokračování ve Zpravodaji města Uherské Hradiště v době, kdy Kunovice byly součástí okresního města, a později ve Slovácké jiskře. Neopominutelnou je i jeho tvorba publikovaná v časopise Malovaný kraj, v jehož redakční radě zasedal od 60. let minulého století takřka do posledních dnů svého života. Zásluhou románu Hesla na vratech se Kunovice staly námětem hraného filmu O Moravské zemi (režisér Antonín Kachlík), který je nejen výpovědí o době násilné socializace vesnice, ale i o lidových zvycích Kunovic (fašank, svatba aj.). Ve filmu vystupují mnozí Kunovjané, ať již jako členové souboru Kunovjan nebo členové komparsu.

Jako absolvent Mistrovské školy knihvazačské se živil knihvazačstvím, ale byl i výtvarně talentovaný a umělecké knižní vazby vystavoval jak na výstavách v regionu (Uherské Hradiště, Uherský Brod, Buchlovice), tak na celostátních salonech (Brno, Hradec Králové).

Přes své výtvarné a literární ambice vždy zůstal zakořeněn v Kunovicích a aktivně se podílel na společenském a kulturním životě. V poválečném období byl provozovatelem loutkového divadla (v dnes již neexistujícím sále u Bečiců), organizačním vedoucím Slováckého krúžku Kunovjan (s jeho jménem je spojena výstavba Kunovské jizby), členem výborů svazu zahrádkářů, svazu chovatelů drobného zvířectva a svazu včelařů, neboť miloval přírodu a práci na svém vinohrádku ve Staré hoře. Nebyl nikdy členem žádné politické strany a vše co dělal pro Kunovice, dělal s vědomím patriota, který měl rád své Kunovice a Kunovjany. Mnozí z nich se také zastavovali v jeho knihařské dílně, kde pracoval se svou sestrou Ludmilou Mařákovou. Tetičky přinášely svázat své kancionálky (modlitební knížky), členové různých spolků zase zájmové časopisy a někteří přicházeli jen tak, na pár slov - rád si s každým povykládal.

Život Fanka Jilíka byl nesmírně bohatý a plný zajímavých aktivit, jimiž sloužil Slovácku a samozřejmě Kunovicím, jež se staly jeho hlavním a nejsilnějším zdrojem (nejen) literární inspirace. Podrobný životopis Fanka Jilíka zpracovaný PhDr. Romanou Habartovou je publikovaný v knižním výboru Jilíkovy povídkové tvorby Tajemství lásky, vydaném v roce 2014. V této knize najde čtenář i autorovo vyznání rodnému kraji, esej o tom, čím ho v životě obohatila kniha, i kompletní bibliografii.

Součástí fondu kunovické knihovny se díky daru rodiny Jilíkovy stanou písemné pozůstalosti Fanka Jilíka, obsahující několik rukopisů jeho nevydaných děl (mj. scénář filmu O moravské zemi), soubor fotografií a dokumentů vztahujících se k jeho osobě, soubor Jilíkových uměleckých knižních vazeb a portrét Fanka Jilíka od akademického malíře Vladislava Vaculky.

Slavnostní přejmenování kunovické knihovny spojené s ukázkami z díla Fanka Jilíka včetně projekce filmu O moravské zemi připravujeme na pátek 6. listopadu 2020. Těšíme se na něj, podrobný program, o němž budeme veřejnost informovat, připravujeme a věříme, že jej budeme moci uskutečnit.