Historie knihovny

První zmínku o knihovně najdeme v časopise Moravská Slovač z 16. května 1885. V Kunovicích vzniká „Občanská beseda“ a je založen čtenářský spolek. V prosinci r. 1885 se ve stejném časopise píše o „zábavě ku založení knihovny spolkové“.

Na zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. června 1920 byla zvolena knihovní rada ve složení: ředitel měšťanské školy Josef Müller, radní Jan Peprník a František Hráček a náměstek Antonín Tvrdoň. Od r. 1921 až do roku 1944 obec pravidelně přispívala na provoz knihovny částkami od 1000,- do 5000,- Kč. Další písemný doklad uložený v Okresním archivu v Uherském Hradišti je "Zpráva knihovníka za rok 1938" o činnosti a výsledcích knihovny.

Zprávy o knihovně po r. 1955 se opírají hlavně o ústní svědectví pamětníků. Knihovna byla několikrát přestěhována - naposledy z budovy bývalého obecního úřadu, který byl v roce 1991 zbořen - do budovy Mateřské školy na Mládežnické ulici v přízemí, kde je možný bezbariérový přístup.

V roce 1993 se knihovna osamostatňuje, zůstává však součástí jednotné soustavy knihoven, spravované Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. V roce 2001 bylo dokončeno vkládání knihovního fondu do počítače v programu MAKS, takže v následujícím roce se začalo půjčovat přes počítač. Kromě toho byl zpřístupněn jeden počítač připojený na internet pro čtenáře knihovny.

Od ledna 2003 se mění zřizovatel knihovny - stává se jím město Kunovice, na které se převádí veškerý majetek knihovny včetně knižního fondu. V roce 2004 přešla naše knihovna - tak jako většina ostatních knihoven v našem regionu – na knihovnický systém Clavius, ve kterém je možná vzájemná komunikace knihoven při vyhledávání dokumentů a vyřizování meziknihovních výpůjček, a také umožňuje přístup čtenářů ke svému čtenářskému kontu.

V dubnu r. 2009 čekalo naši knihovnu další stěhování. Každým rokem přibývalo stále více dětí, které chtěli rodiče umístnit do mateřské školy, ale kapacita školky nestačila. Proto bylo rozhodnuto, že prostory, které dosud používala městská knihovna, se upraví, aby mohla vzniknout další třída pro předškolní děti. Knihovna se na dobu, než bude provedena oprava sýpky v areálu Panského dvora, přestěhovala do společenského sálu zařízení místních zahrádkářů v ulici Pod Valy čp.1460.

Na přelomu června a července 2010 se knihovna opět přestěhovala, a to do nového Komunitního centra Kunovice, které vzniklo v nově zrekonstruovaném objektu někdejší sýpky Panského dvora. Kromě knihovny zde sídlí Centrum pro matky s dětmi Beruška a mateřská škola Čtyřlístek.

Slavnostní otevření Komunitního centra proběhlo 15. července 2010.