Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet - pro registrované uživatele knihovny zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - dospělí 80 Kč
Registrační poplatek - děti, studenti důchodci,    50 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka   10 Kč
2. upomínka   20 Kč
3. upomínka   50 Kč
Upomínací dopis 100 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.